Asertivita

Asertivita

 Naučte se stát si za svým, nenechat se zatlačit do kouta a zvládat i náročné komunikační situace konstruktivně. Zjistíte, jak reagovat na kritiku a manipulaci, jak zůstat silný za všech okolností a přitom ne agresivní, jak budovat kvalitní vztahy s lidmi kolem sebe.

Asertivita bývá někdy mylně vykládána jako schopnost silněji se prosadit na úkor druhých. To není asertivita, kterou se naučíte na našem kurzu. Ve svém skutečném pojetí asertivita znamená budování vyváženého respektu k sobě
i k druhým lidem, otevřenou a přímou komunikaci, osvobození od nátlaku a manipulace, přináší lepší výsledky, kvalitnější vztahy a lepší pocit, který má člověk sám ze sebe i z interakce s druhými.

 

ASSERTIVENESS in English

 

Asertivitu školíme česky a anglicky již více než 6 let, nejčastěji v korporátním prostředí a v mezinárodních týmech.
Naučíme vás velmi praktické nástroje, projdeme řadou cvičení a intenzivním nácvikem s bohatou zpětnou vazbou.
Přečtěte si co o kurzech s námi říkají naši klenti

Chci poslat nezávaznou poptávku


Obsah kurzu

 

Úvod, nastavení kurzu a očekávání, vstupní mapování
Seznámíme se, dohodneme se na nastavení pravidel a každý z účastníků definuje, jaká je jeho aktuální úroveň efektivní komunikace a co by si pro sebe z kurzu chtěl odnést.

 

Co je asertivita – základní orientace
Seznámíme se s 3 základními komunikačními styly (agresivní, pasivní, asertivní), charakterizujeme klíčové rysy.

 

Co je asertivita – hlubší pochopení
Základní konflikt mezilidské interakce a kde vzniká pocit viny a nedostatečnosti. Asertivní práva, přijetí plné zodpovědnosti za svou reakci. Naučíme se rozlišovat, za co odpovědnost neseme a za co ne.

 

Naše tělo jako pomocník
Jak nám naše tělo může pomoci udržet sebevědomí, pevnost v komunikaci, zejména v nátlakových situacích.

 

Asertivní naslouchání
Projdeme a vyzkoušíme si 4 kroky asertivního naslouchání. (skutečně poslouchej, ukaž, že posloucháš, ujisti se, že rozumíš, shrň a odsouhlas výstup).

 

Asertivní vyjadřování
- Základní technika pro každý den (4P)
- Pokročilé techniky:
1. Jak říci „NE" bez pocitu viny
2. Jak zvládat kritiku
3. Jak zvládat manipulaci

 

Jak si na to všechno udržet dostatek energie
Všichni víme, že když jsme unavení, jde to o poznání hůř a snadněji se necháme strhnout do našich starých (byť nefunkčních) stereotypů.

 

Ohlédnutí a zpětná vazba
Shrneme klíčové informace, podíváme se, zda se nám podařilo naplnit záměr kurzu a podělíme se o zpětnou vazbu.

 

Co si vyzkoušíte prakticky

 

Kurz asertivity je interaktivní a prožitkový kurz, vedený koučovacím způsobem.

Všechny komunikační nástroje si vyzkoušíme v praxi.
Klíčové myšlenky jsou účastníkům nabízeny skrze osobní prožitek a následnou reflexi (abychom si vše mohli uvědomit a popsat na konkrétním příkladu,nejen jako abstraktní koncept).


  • Pracujeme ve dvojicích a v menších skupinách, střídáme formy práce tak, aby byly stále pestré.
  • Případové studie z praxe sehrávají účastníci s lektorem a mezi sebou, vždy získávají bohatou zpětnou vazbu.
  • V zátěžových situacích se učíme prakticky odolat nátlaku, uchovat si dostatek prostoru a formulovat konkrétní odpovědi použitelné pro reálný život.

Časový rozsahMgr. Kateřina Kryllová

Doporučujeme 2 dny
Tento kurz je možné realizovat také ve formátu 3,5 hod a 1 den.
Tento kurz realizujeme v ČJ nebo AJ

 

Kdo vás kurzem provede

 

Mgr. Kateřina Kryllová nebo MgA. Jana Haková

Kateřina Kryllová_profil lektoraKateřina Kryllová_profil lektora v AJ
Jana Haková_profil lektora

 
 

Prohlédněte si také další naše soft skills kurzy. Všechna témata flexibilně propojujeme, rádi pro vás připravíme kurz na míru. Napište nám.
Podívejte se také na rozvojové programy na míru a koučink.
30