Expedice

Tým na expedici Táborový oheň Expedice Zimní tábořiště


Expedice je několikadenní pobyt v přírodě obohacený tréninkem manažerských dovedností.
Otestujte leadership v reálné náročné situaci. Intenzivní zážitek prohlubuje zapamatování.

Abyste si uměli představit, jak se tento typ programu dá využít ve vaší firmě,
přečtěte si konkrétní příklad - náš projekt Leadership Pool Challenge

Poptávka klienta

V našem Leadership Pool už manažeři prošli různými kurzy a školeními. Sami říkají, že všechno znají a že by teď potřebovali nějaký test svých schopností, aby se posunuli dál. Potřebujeme je vystavit náročné situaci, ve které si vyzkoušejí vedení lidí a ve které obstojí.

Expedice

Nabídka Signum

Vzhledem ke zralosti manažerů v oblasti leadershipu nabízíme projekt Leadership Pool Challenge. Jedná se o týdenní putování v nižších horách (do 1300 m.n.m.), při kterém si manažeři vyzkouší vedení skupiny v reálném terénu a za reálných přírodních podmínek.

V pobytu v horách vidíme paralelu s pracovním životem manažera v tom, že stejně jako při putování nese zodpovědnost za dosažení cíle, za kvalitu postupu celé skupiny, musí se rozhodovat v proměnlivých okolnostech (počasí, terén, potřeby a kondice podřízených), dobře se orientovat v terénu, využívat zdroje (jídlo, voda), pracovat s motivací lidí a vyhodnocovat riziko.

Při putování se budou manažeři střídat ve vedení skupiny a ponesou tak zodpovědnost za její postup. Součástí bude pravidelná zpětná vazba zaměřená na leadership.

Pobyt v přírodě přirozeně posiluje odolnost člověka vůči nepohodlí a posouvá hranice komfortní zóny směrem k odolné vůdčí osobnosti.

 

Projekt je sestaven ze tří částí

Přípravný den ve firmě
Cílem tohoto dne je informovat a motivovat manažery k účasti.
Úvodní motivace. Představení záměru projektu, trasy a nutného vybavení. Představení kompetenčního modelu horského leadera a hledání paralel s manažerskou pozicí. Mapování obav a očekávání. Seznámení s kazuistikami náročných situací v horách a nastavení pravidlech bezpečnosti. Závěrečná motivace.

Expedice
Cílem je prověřit úroveň vůdčích dovedností manažerů a pojmenovat individuální styl vedení každého z nich.
Putování skupiny manažerů se dvěma zkušenými lektory. Kromě nezbytných činností jako je vaření jídla a stavění stanů je putování doplněno o pravidelné programové bloky. Programové bloky – Ranní kruh, Zrcadlení s využitím zpětné vazby, práce s kompetenčním modelem leadershipu, krátké týmové úkoly v terénu, diskusní úkoly, večerní Tříbení, Okénko řízení rizika, apod. Putování v přírodě přináší neplánované situace po trénink situačního vedení.

Evaluační den ve firmě
Cílem je posílit přenos zkušeností z putování do pracovního prostředí.
Úvodní zhodnocení expedice. Reflexe vůdčích stylů jednotlivých manažerů a pojmenování aktuálních slabin. Individuální plány dalšího rozvoje.

 

Putování v horách posílí soudržnost skupiny a prohloubí vzájemnou důvěru, komunikace je otevřená a konstruktivní. Programové bloky prohlubují téma leadershipu a dávají na něj nahlížet z různých úhlů pohledu. Lektoři zajišťují hladkost průběhu ve dvou oblastech – fungování skupiny a průběh samotné expedice.

„Spolupráci s agenturou Signum bych doporučila komukoliv.
Připravený teambuildingový program na míru byl skvěle strávený čas, který nám dal možnost
poznat kolegy při mimopracovních aktivitách a utvrdit se v tom, že jako kolektiv máme na čem stavět."

Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele, Krajský úřad Pradubického kraje

 

Pomůžeme vám

 • Najít a podpořit řešení aktuálních problémů / výzev
 • Motivovat tým k aktivnímu přístupu a zodpovědnosti,
  k pochopení a přijetí změn ve firmě
 • Rozvíjet konkrétní dovednosti zaměstnanců
 • Podpořit přijetí firemních hodnot
 • Vyladit komunikaci
 • Využít přednosti týmu a aktivně pracovat s limity

Jak se domluvíme

 • Pošlete poptávku - přijedeme k vám do firmy zjistit kontext a požadované výstupy, nebo si zavoláme
 • Zpracujeme nabídku
 • Domluvíme případné úpravy a zacílení konkrétních aktivit
 • Na akci s vámi průběžné budeme hodnotit naplňování cílů
 • Po akci vše vyhodnotíme, připravíme zpětnou vazbu a pošleme fotky

Chci poslat nezávaznou poptávku

Kdo se o vás postará

MgA. Jana Haková
 

MgA. Jana Haková

Tel.: +420 608 765 380
ema
il:jana.hakova@agentura-signum.cz

 

30