Kombinovaný teambuilding na míru
- outdoor a indoor -

Tyto kurzy jsou originální skladbou vzdělávacích bloků a venkovních aktivit. Kombinujeme témata soft skills a teambuilding. Oba typy jsou vzájemně provázány tak, aby bylo dosaženo co největšího vzdělávacího efektu.


Kombinované kurzy outdoor a indoor
Konkrétní příklad, jak kombinovaný kurz vypadá v praxi.

Poptávka klienta

V loňském roce proběhl v naší firmě první teambuilding, kde jsme se navzájem více poznali. Letos bychom na to rádi navázali a více se zaměřili na jedno konkrétní téma. V naší firmě dochází k restrukturalizaci a zavádění nových firemních hodnot. Nové procesy se teprve usazují, objevujeme nedotažené postupy , všichni jsou přetížení. Loajalita zatím dobrá, ale obáváme se jejího poklesu v dlouhodobé zátěži. Poptáváme kurz na téma změna.

Nabídka Signum

Cílem kurzu je naučit se pracovat se změnou tak, aby nebyla vnímána jako zátěž, ale jako příležitost k firemnímu růstu.
Chceme klienty vybavit teoretickými modely, které jim pomohou pochopit význam a průběh změn. Prakticky si vyzkoušíme, jak zvládat pracovní postupy v měnícím se prostředí. Vyvodíme závěry, jak ke změně přistupovat zdravě. Přidaným přínosem výjezdu je posílení neformálních vztahů a aktivní odpočinek zaměstnanců.

 

 

Z čeho sestavíme kurz

Workshop
Téma změna otevřeme představením jednoduchého teoretického modelu přijímání změn a pojmenováním aktuální fáze procesu změny z pohledu zaměstnanců. Vytvoříme seznam konkrétních opatření jak se z toho nezbláznit. Workshop obsahuje mj. týmovou aktivitu změřenou na práci se změnou a jednoduchý teoretický model přístupu ke změně, který společně formulované poznatky shrne pro snazší zapamatování.

 

Týmové aktivity
Zvládnutím konkrétních týmových úkolů podpoříme synergii skupiny a navíc získáme praktické zkušenost s prací se změnou. V modelových situacích budou klienti nuceni reagovat na změnu a dosahovat měřitelných výsledků v měnících se okolnostech. Každou aktivitu budeme po jejím skončení rozebírat, aby byl prožitek pojmenován na obecné rovině a kvalitně přenesen do firemní praxe.

 

Výtvarný rámec
Jednoduchou výtvarnou technikou přivedeme klienty k sebereflexi a pojmenování vlastního postoje k aktuálním firemním změnám. Výtvarný artefakt poslouží jako hmatatelná vzpomínka na kurz a jeho výstupy. Aktivita navíc nenásilně rámuje celý kurz, protože je rozdělena na dvě části, které jsou ve scénáři umístěny na začátku a na konci kurzu.

 

Výstup kurzu
Na konci kurzu společně s klienty dospějeme k požadovaným výstupům, na kterých lze stavět další práci se zaměstnanci v rámci firmy. Jedná se např. o nové pracovní dohody, nová opatření, pravidla komunikace, zvýšení motivace zaměstnanců participovat na zavádění firemních hodnot, apod. Výstupy jsou vizualizovány.

Jak vypadá konkrétní program

Týmová aktivita NÁVRHÁŘI
Velká simulace s měřitelným výstupem, při které klienti musí reagovat na měnící se prostředí trhu. Simulace nabízí konkrétní situace, ve kterých je třeba volit aktuální priority, reagovat úpravou pracovních postupů, průběžně ověřovat reálnost cílů v čase a koordinovat komplexní úkol v měnícím se prostředí.
Skupina rozdělená do několika designérských firem vyrábí prototypy dárkových krabiček. Prochází vývojem trhu v průběhu jednoho roku, kdy se s každým ročním obdobím mění požadavky na design výrobku. Týmy jsou nuceny přizpůsobovat svou činnost aktuálním trendům a navíc být ziskové.
Hra probíhá částečně indoor (aby bylo možné krabičky reálně vyrábět) a outdoor (aby bylo možné získávat materiál z detašovaných skladů). Hra má výraznou dynamiku tělesnou i týmovou. Každý klient si může zvolit roli podle svých tělesných dispozic.
Po hře následuje rozbor, při kterém formulujeme konkrétní dohody, jak pracovat se změnou ve firmě.

 

Workshop PŘIJÍMÁNÍ ZMĚNY
1) Aktivní část – komunikační aktivita Lego – praktický nácvik jednoduché úrovně implementace změny do pracovního procesu. Hra nabízí modelovou zkušenost okamžité reakce na nové okolnosti při řešení úkolu. Po hře následuje reflexe zaměřená na motivační složku reakce na změnu.
2) Teoretický model fáze přijímání změn - o změně z psychologického hlediska.
3) Sebereflexní část, ve které si klienti pojmenují svůj osobní postoj ke změnám. Doplníme druhým teoretickým modelem přístupu ke změně.
4) Facilitovaná diskuse nad tématem „zvládání změn"
s výstupem sady opatření „jak se z toho nezbláznit".
5) Formulování výstupů.

 

 Podívejte se také na kurzy pro zábavu a relax

 
30