Efektivní komunikace

Uberte mlhu, domluvte se srozumitelně a rychle.

Umíte se vyhnout nedorozumění a vytvářet prostředí efektivní spolupráce a respektu?
Vytvořte čitelný prostor, vyměňte domněnky za informace a budujte zdravé vztahy.


Obsah kurzu 

Úvod, nastavení kurzu a očekávání, vstupní mapování
Seznámíme se, dohodneme se na nastavení pravidel
a každý z účastníků definuje, jaká je jeho aktuální úroveň efektivní komunikace a co by si pro sebe z kurzu chtěl odnést.

Pilíře efektivní komunikace
Aby komunikace byla efektivní, musí být: otevřená, konstruktivní a asertivní. S využitím příkladů a cvičení prozkoumáme a ukotvíme všechny 3. Teprve na tomto základu můžeme stavět další dovednosti a techniky.

 

Základ pro efektivní komunikaci

Kvalitní naslouchání
Předpoklad je prvním krokem k omylu. Naučíme se, jak vést rozhovor v roli příjemce informace tak, aby se obsah sdělení nezkreslil, ani neztratil.
Efektivní vyjadřování
Naučíme se základní techniku (4P), která splňuje požadavky efektivní komunikace: je otevřená, konstruktivní a asertivní. Pomocí těchto 4 kroků významně zvýšíte své šance na úspěch v každodenních komunikačních situacích.

 

Další komunikační dovednosti

  • Esence vyjednávání (jak získat nadhled a směřovat ke skutečně kvalitní dohodě).
  • Jak se správně ptát a omezit domněnky v komunikaci.
  • Neverbální komunikace v praxi.
  • Konstruktivní zpětná vazba – jak zpětnou vazbu poskytovat, jak zpětnou vazbu přijímat.
  • Jak zvládat kritiku a manipulaci.
  

Jak si na to všechno udržet dostatek energie
Všichni víme, že když jsme unavení, jde to o poznání hůř
a snadněji se necháme strhnout do našich starých (byť nefunkčních) stereotypů.

 

Ohlédnutí a zpětná vazba
Shrneme klíčové informace, podíváme se, zda se nám podařilo naplnit záměr kurzu a podělíme se o zpětnou vazbu.

 Co si vyzkoušíte prakticky

Kurz efektivní komunikace je interaktivní a prožitkový kurz, vedený koučovacím způsobem.

  • Všechny komunikační nástroje si vyzkoušíme v praxi.
  • Pracujeme ve dvojicích a v menších skupinách, střídáme formy práce tak, aby byly stále pestré.
  • Případové studie z praxe sehrávají účastníci s lektorem a mezi sebou, vždy získávají bohatou zpětnou vazbu.
  • V zátěžových situacích se učíme prakticky odolat nátlaku, uchovat si dostatek prostoru a formulovat konkrétní odpovědi použitelné pro reálný život.

 Časový rozsah 

3.5 hodiny - 2 dny, rádi pro vás vytvoříme
dlouhodobý program.

Tento kurz realizujeme v ČJ nebo AJ


PŘEČTĚTE SI NA NAŠEM BLOGU "Jak organizovat svůj čas" nebo "5 kroků, jak předcházet konfliktům".
 

Zpět

 
30