Efektivní komunikace

Efektivní komunikace

Uberte mlhu, domluvte se srozumitelně a rychle.
Umíte se vyhnout nedorozumění a vytvářet prostředí efektivní spolupráce a respektu?
Vytvořte čitelný prostor, vyměňte domněnky za informace a budujte zdravé vztahy.

 

Obsah kurzu

 

Úvod, nastavení kurzu a očekávání, vstupní mapování
Seznámíme se, dohodneme se na nastavení pravidel a každý z účastníků definuje, jaká je jeho aktuální úroveň efektivní komunikace a co by si pro sebe z kurzu chtěl odnést.

 

Pilíře efektivní komunikace
Aby komunikace byla efektivní, musí být: otevřená, konstruktivní a asertivní. S využitím příkladů a cvičení prozkoumáme a ukotvíme všechny 3. Teprve na tomto základu můžeme stavět další dovednosti a techniky.

 

Základ pro efektivní komunikaci

 

Kvalitní naslouchání
Předpoklad je prvním krokem k omylu. Naučíme se, jak vést rozhovor v roli příjemce informace tak, aby se obsah sdělení nezkreslil, ani neztratil.

 

Efektivní vyjadřování
Naučíme se základní techniku (4P), která splňuje požadavky efektivní komunikace: je otevřená, konstruktivní a asertivní. Pomocí těchto 4 kroků významně zvýšíte své šance na úspěch v každodenních komunikačních situacích.

 

Další komunikační dovednosti

  • Esence vyjednávání (jak získat nadhled a směřovat ke skutečně kvalitní dohodě).
  • Jak se správně ptát a omezit domněnky v komunikaci.
  • Neverbální komunikace v praxi.
  • Konstruktivní zpětná vazba - jak zpětnou vazbu poskytovat, jak zpětnou vazbu přijímat.
  • Jak zvládat kritiku a manipulaci.

 

Jak si na to všechno udržet dostatek energie
Všichni víme, že když jsme unavení, jde to o poznání hůř a snadněji se necháme strhnout do našich starých (byť nefunkčních) stereotypů.

 

Ohlédnutí a zpětná vazba
Shrneme klíčové informace, podíváme se, zda se nám podařilo naplnit záměr kurzu a podělíme se o zpětnou vazbu.

 

Co si vyzkoušíte prakticky

 

Kurz efektivní komunikace je interaktivní a prožitkový kurz, vedený koučovacím způsobem.

 

  • Všechny komunikační nástroje si vyzkoušíme v praxi.
  • Pracujeme ve dvojicích a v menších skupinách, střídáme formy práce tak, aby byly stále pestré.
  • Případové studie z praxe sehrávají účastníci s lektorem a mezi sebou, vždy získávají bohatou zpětnou vazbu.
  • V zátěžových situacích se učíme prakticky odolat nátlaku, uchovat si dostatek prostoru a formulovat konkrétní odpovědi použitelné pro reálný život.

Časový rozsah
3.5 hodiny - 2 dny, rádi pro vás vytvoříme i dlouhodobý program.
Tento kurz realizujeme v ČJ nebo AJ

Kdo vás kurzem provede 
Mgr. Kateřina Kryllová
nebo MgA. Jana Haková
Mgr. Katerina Kryllova

PŘEČTĚTE SI NA NAŠEM BLOGU „Jak organizovat svůj čas" nebo „5 kroků, jak předcházet konfliktům". 

Prohlédněte si také další naše soft skills kurzy. Všechna témata flexibilně propojujeme, rádi pro vás připravíme kurz na míru. Napište nám.
Podívejte se také na rozvojové programy na míru a koučink.
30