MgA. Jana Haková

 

Jana Haková

Jana je dlouholetá lektorka kurzů týmové práce, leadershipu a komunikace. V agentuře Signum se zaměřuje na Hlubší rozvoj týmu a kurzy soft skills. Nadchne vás svou přirozenou energií a originalitou přístupu. Umí skvěle pracovat s principem zážitku na vlastní kůži a následného přenosu zkušenosti do pracovního kontextu klientů. Jako absolventka divadelní fakulty zařazuje do vzdělávacích kurzů také práci s hlasem a tělem.

Je také dlouholetou instruktorkou Prázdninové školy Lipnice, kde je expertem na tvorbu autorských výchovně vzdělávacích koncepcí. Sama zde realizuje zážitkový kurz Mission Possible zaměřený na posílení občanské angažovanosti v české společnosti a na podporu lidí, kteří ji chtějí pozitivně ovlivňovat. Pro pedagogy malých dětí zde vede metodický kurz zaHRAda aneb Člověčina není dřina. Tento koncept vychází z kanadského The Virtues Education a v českém prostředí se snaží o prosazení výchovy ke ctnostem v dětských kolektivech. 

Jana pracuje ve správní radě zapsaného spolku Mokoša, jehož posláním je přenášet zkušenosti ženského světa mezi generacemi. Je autorkou zážitkových kurzů pro maminky a dcery, které posilují vztahy v ženské rodové linii.

Přispívá do odborného časopisu Gymnasion a je spoluautorkou publikace Instruktorský slabikář vydaného v Gradě 2016.


Vede dramaťák ve vesnici, kde bydlí se svými třemi dětmi a psem a pomáhá v místní tělovýchovné jednotě. Těší ji chůze po horách s batohem stejně jako přednášení na konferencích.
V poslední době propadla pobytu v zimní přírodě na sněžnicích jen tak pod stanem a navštívila proto Jižní Sibiř a plánuje se tam vrátit. Nedokáže žít bez tvorby nových projektů, předmětů a vztahů.

Jana je spolehlivá, pohodová lektorka kladoucí důraz na smysl vzdělávacích akcí a užitnost kurzů pro klienty. Její silnou stránkou je zaměření na jasný cíl a jeho dosažení. Vede workshopy o metodice a tvorbě vzdělávacích programů, externě přednáší na Masarykově univerzitě.

Janino životní motto je:„Změnu, kterou hledáme ve světě, nosíme sami v sobě." Gandhí

Více si o Janě přečtěte v jejím profesním životopise.

 

30