Adaptační kurz pro SPŠG

Myslím si, že spolupráce s vaší agenturou byla rozhodně přínosem. Líbila se mi skladba a promyšlenost aktivit. Naše zadání je poměrně specifické, cílem našich adaptačních výjezdů není jen seznámení žáků v rámci jednoho třídního kolektivu, ale vzhledem k tomu, že studenti prvních ročníků jsou ze čtyř oborů, chceme, aby se seznámili i navzájem. Organizačně je to poměrně náročné, ale tohle Signum umí. Je pro mě důležité, že studenti v evaluacích uváděli, že se ve většině případů cítili bezpečně a že se jim adaptační výjezd líbil.

Za sebe musím říct, že mi přinesl jiný pohled na studenty, je dobré sledovat je i v jiném prostředí než jen ve škole. Jejich jména jsem zvládla mnohem dřív, než je tomu u jiných nových tříd. Byla jsem však postavena do role jakéhosi pozorovatele a myslím, že jsem byla ze všech aktivit víceméně vyčleněna, což mi v některých momentech moc nevyhovovalo, protože školní realita je pak jiná.

Kateřina Burešová, výchovná poradkyně SPŠG
Adaptační kurz


Zobrazit všechny reference

30