Bilanční diagnostika, MBTI

„Bilanční diagnostika = zastavení se, ujasnění si priorit, hodnot, názorů. Zjištění i potvrzení toho jaká jsem, kladů i nedostatků. Pro mě opět velice důležité a cenné. Je to vlastně čas strávený tím, že se věnuji sobě. [Ostatně jako celý tenhle kurz :o)] Děkuji převelice lektorkám Radce Přibylové i Katce Kryllové."

Jana Pavlovcová


Zobrazit všechny reference

30