Kreativní teambuilding v Českém Ráji

„V červenci 2011 jsme se rozhodli, že na podzim uskutečníme teambuildingovou akci. Z nabídek na internetu jsme zvolili agenturu Signum a dohodli jsme se s ní na datu uskutečnění, a to 24. září 2011. V průběhu času, jenž uplynul od rozhodnutí akci uskutečnit, a datem konání, bylo třeba většinu navržených členů týmu k účasti trochu přemluvit a donutit. V průběhu času nastaly změny ve složení týmu, jež si průběžně vyžádaly buď zdravotní problémy, nebo pracovní povinnosti v zahraničí některých z nás. Navíc všichni zúčastnění neznali podrobný program a pociťovali přirozeně obavy z toho, co je vlastně čeká...

Konečně přišel plánovaný termín: náš teambuilding se uskutečnil v Českém ráji a nutno dodat, že lepší počasí jsme snad ani nemohli objednat!
V průběhu jednoho dne jsme se vydali za lektorského doprovodu Katky a Milana do Kosmu. Plnili jsme různé úlohy a vlastně formou her jsme nastavovali zrcadla každý sobě ale i ostatním členům týmu. Hodně radosti jsme zažili při výrobě skafandrů, spoustu srandy a napětí při zpracování přistávacího modulu, naše šikovnost a komunikační schopnosti byly prověřeny při výrobě palivového článku. Fyzickou zdatnost jsme si prověřili při tréninku přistání na nové planetě včetně hledání kódu na přežití. Hodně emotivní a příjemné bylo sdělování vzkazů všem členům posádky. Myslíme si, že to, co jsme se od svých kolegů dozvěděli, nikdo z nás vůbec nečekal. Nakonec jsme z našeho kolektivu vybrali 3 členy, kteří budou naši firmu reprezentovat v kosmu...

Jsme přesvědčeni, že se nyní po absolvování této akce budeme na sebe dívat trochu jinak, protože jsme se vzájemně lépe poznali i v jiných než pracovních situacích, prohloubili sounáležitost a schopnost spolupracovat, komunikovat bez ohledu na to, jakou pozici ve firmě zastáváme. Poznali jsme, jakou sílu má tým a společně prožité zážitky. Když nyní zpětně prohlížíme fotografie, je zřejmé, že jsme si celou akci užívali a prožili den plný radosti a štěstí. Nyní přemýšlíme a hledáme čestné místo pro umístění našeho společného fota.

Touto cestou děkujeme Katce a Milanovi za přátelskou a srdečnou atmosféru, již pro nás celý den nachystali. Program byl profesionálně, výborně a detailně připravený, vysoce hodnotíme připravenosti k jeho flexibilním změnám. Kéž bychom měli více možností v naší zemi potkat v různých oborech stejně nadšené a zanícené odborníky!

Přejeme agentuře a jejím zaměstnancům hodně zájemců o jejich služby, neutuchající radost a spokojenost z jejich práce, protože to pak budou moci dále předávat svým klientům.
Ještě jednou děkujeme za nezapomenutelně prožitý den a třeba někdy při dobývání jiných planet na shledanou!"

Dana Wasserbauerová, vedoucí personálního oddělení Schnellecke Bohemia Services s.r.o.


Zobrazit všechny reference

30