Společné zážitky pracovníků KPMG

„Agenturu Signum jsme vybrali po zvážení tří nabídek a osobním jednání. Jako přínos vidím posílení soudržnosti týmu prostřednictvím společných aktivit probíhajících v přátelské atmosféře.

Celá akce byla velmi dobře připravená, měla hladký průběh a aktivity na sebe navazovaly.
Šlo o profesionálně odvedenou práci."

Iveta Špirhanzlová, KPMG Česká republika s.r.oo
Kurz: Společné zážitky


Zobrazit všechny reference

30