Tajný výlet po okolí zámeckého Zbirohu

„Teambuildingový program ve stylu Tajného výletu, připravený instruktory v kostýmech z agentury Signum, přinesl velký ohlas mezi účastníky. Všichni si odnesli hezký zážitek, o kterém se mluví ještě dlouho po skončení akce.

Velmi dobře se podařilo naplnit myšlenku sblížit lidi, kteří spolu běžně na denní bázi nespolupracují a přitom jsou v jedné divizi."

Petr Psutka, Bankassurance Senior Manager, MONETA Money Bank, a.s.


Zobrazit všechny reference

30