Teambuilding ZPMV ČR v Praze

„Opravdovým zážitkem byla účast na Teambuildingu s názvem Rok za 24 hodin, pořádaným pro celé pracovní týmy. Jeho zaměření na týmové aktivity směřuje ke zkvalitnění vzájemné komunikace, pochopení a toleranci. Lidem ve skupině přináší povzbuzení, podporu a prohloubení pocitu sounáležitosti a spolupráce. Ohromným způsobem dává poznat respekt k jedinečnosti každého člověka, jeho možnostem a začlenění v týmu. Zároveň dokazuje sílu spolupráce a potenciálu správně motivovaného týmu.

Všechny kurzy mají společného jmenovatele. Tím je respekt ke každému posluchači, jeho svoboda volby účasti na jednotlivých aktivitách a v neposlední řadě stálá přítomnost přátelského ovzduší a porozumění. Během seminářů je ctěn princip fair play a všichni lektoři jsou sami příkladnými férovými hráči, se schopností vést a motivovat účastníky k neuvěřitelným výkonům. Setkání jsou vždy zasazena do prostředí krásné přírody, vhodného k outdoorovým činnostem a interaktivním hrám, které jsou součástí výuky. Příjemně působí i zvolené interiéry, s báječně zajištěné zázemím, včetně výborné, zpravidla domácí kuchyně.
Osvojené techniky, vyzkoušené a potvrzené poznatky a pravdy zprostředkují každému účastníkovi seminářů agentury Signum jedinečný zážitek a obohacení jeho profesního i osobního života. Všem zájemcům je mohu upřímně doporučit a přát."

Martina Olajcová, ZPMV ČR


Zobrazit všechny reference

30