Hlubší rozvoj týmu

Teambuilding - hlubší rozvoj týmu


Chcete řešit konkrétní náročnou situaci ve vaší firmě?
Např. představit lidem firemní hodnoty tak, aby je vzali za své?
Nebo je společně s nimi vytvořit?
Chcete svůj tým rozvíjet? Posílit komunikační a týmové dovednosti nebo konstruktivní řešení problémů?
Nabízíme vám program vytvořený 100% na míru vašemu zadání; originální kombinaci vzdělávacích přístupů od teorií na flipu,
přes aktivní workshopy a skupinový koučink až po učení zážitkem v přírodě.

Chci poslat nezávaznou poptávku

 

Kombinovaný teambuilding na míru
- outdoor a soft skills -

Kombinované kurzy jsou originální skladbou vzdělávacích bloků a venkovních aktivit,
propojují soft skills a teambuilding do synergického celku přesně podle vašeho zadání.

Týmové aktivity Outdoorové aktivity Vzdělávací bloky Výstupy kurzu
Na první pohled asi nepoznáte rozdíl od klasické týmové veselice. Ale kdybyste tam byli, uvidíte a uslyšíte ,
že týmové aktivity propojíme s rozvojovým tématem vašeho týmu. Jak se to dělá si přečtěte níž na stránce.

Poptávka klienta

V loňském roce proběhl v naší firmě první teambuilding, kde jsme se navzájem více poznali. Letos bychom na to rádi navázali a více se zaměřili na jedno konkrétní téma. V naší firmě dochází k restrukturalizaci a zavádění nových firemních hodnot. Nové procesy se teprve usazují, objevujeme nedotažené postupy , všichni jsou přetížení. Loajalita zatím dobrá, ale obáváme se jejího poklesu v dlouhodobé zátěži. Poptáváme kurz na téma změna.

Nabídka Signum

Cílem kurzu je naučit se pracovat se změnou tak, aby nebyla vnímána jako zátěž, ale jako příležitost k firemnímu růstu.
Chceme klienty vybavit teoretickými modely, které jim pomohou pochopit význam a průběh změn. Prakticky si vyzkoušíme, jak zvládat pracovní postupy v měnícím se prostředí. Vyvodíme závěry, jak ke změně přistupovat zdravě. Přidaným přínosem výjezdu je posílení neformálních vztahů a aktivní odpočinek zaměstnanců.


 

Z čeho sestavíme kurz

Workshop
Téma změna otevřeme představením jednoduchého teoretického modelu přijímání změn a pojmenováním aktuální fáze procesu změny z pohledu zaměstnanců. Vytvoříme seznam konkrétních opatření jak se z toho nezbláznit. Workshop obsahuje mj. týmovou aktivitu změřenou na práci se změnou a jednoduchý teoretický model přístupu ke změně, který společně formulované poznatky shrne pro snazší zapamatování.

Týmové aktivity
Zvládnutím konkrétních týmových úkolů podpoříme synergii skupiny a navíc získáme praktické zkušenost s prací se změnou. V modelových situacích budou klienti nuceni reagovat na změnu a dosahovat měřitelných výsledků v měnících se okolnostech. Každou aktivitu budeme po jejím skončení rozebírat, aby byl prožitek pojmenován na obecné rovině a kvalitně přenesen do firemní praxe.

Výtvarný rámec
Jednoduchou výtvarnou technikou přivedeme klienty k sebereflexi a pojmenování vlastního postoje k aktuálním firemním změnám. Výtvarný artefakt poslouží jako hmatatelná vzpomínka na kurz a jeho výstupy. Aktivita navíc nenásilně rámuje celý kurz, protože je rozdělena na dvě části, které jsou ve scénáři umístěny na začátku a na konci kurzu.

Výstup kurzu
Na konci kurzu společně s klienty dospějeme k požadovaným výstupům, na kterých lze stavět další práci se zaměstnanci v rámci firmy. Jedná se např. o nové pracovní dohody, nová opatření, pravidla komunikace, zvýšení motivace zaměstnanců participovat na zavádění firemních hodnot, apod. Výstupy jsou vizualizovány.

Jak vypadá konkrétní program

Týmová aktivita NÁVRHÁŘI
Velká simulace s měřitelným výstupem, při které klienti musí reagovat na měnící se prostředí trhu. Simulace nabízí konkrétní situace, ve kterých je třeba volit aktuální priority, reagovat úpravou pracovních postupů, průběžně ověřovat reálnost cílů v čase a koordinovat komplexní úkol v měnícím se prostředí.
Skupina rozdělená do několika designérských firem vyrábí prototypy dárkových krabiček. Prochází vývojem trhu v průběhu jednoho roku, kdy se s každým ročním obdobím mění požadavky na design výrobku. Týmy jsou nuceny přizpůsobovat svou činnost aktuálním trendům a navíc být ziskové.
Hra probíhá částečně indoor (aby bylo možné krabičky reálně vyrábět) a outdoor (aby bylo možné získávat materiál z detašovaných skladů). Hra má výraznou dynamiku tělesnou i týmovou. Každý klient si může zvolit roli podle svých tělesných dispozic.
Po hře následuje rozbor, při kterém formulujeme konkrétní dohody, jak pracovat se změnou ve firmě.

Workshop PŘIJÍMÁNÍ ZMĚNY
1) Aktivní část – komunikační aktivita Lego – praktický nácvik jednoduché úrovně implementace změny do pracovního procesu. Hra nabízí modelovou zkušenost okamžité reakce na nové okolnosti při řešení úkolu. Po hře následuje reflexe zaměřená na motivační složku reakce na změnu.
2) Teoretický model fáze přijímání změn - o změně z psychologického hlediska.
3) Sebereflexní část, ve které si klienti pojmenují svůj osobní postoj ke změnám. Doplníme druhým teoretickým modelem přístupu ke změně.
4) Facilitovaná diskuse nad tématem „zvládání změn"
s výstupem sady opatření „jak se z toho nezbláznit".
5) Formulování výstupů.

 

Expedice

Expedice je několikadenní pobyt v přírodě obohacený tréninkem manažerských dovedností.
Otestujte leadership v reálné náročné situaci. Intenzivní zážitek prohlubuje zapamatování.

Abyste si uměli představit, jak se tento typ programu dá využít ve vaší firmě,
přečtěte si konkrétní příklad -  náš projekt Leadership Pool Challenge

Poptávka klienta

V našem Leadership Pool už manažeři prošli různými kurzy a školeními. Sami říkají, že všechno znají a že by teď potřebovali nějaký test svých schopností, aby se posunuli dál. Potřebujeme je vystavit náročné situaci, ve které si vyzkoušejí vedení lidí a ve které obstojí.

Expedice

Nabídka Signum

Vzhledem ke zralosti manažerů v oblasti leadershipu nabízíme projekt Leadership Pool Challenge. Jedná se o týdenní putování v nižších horách (do 1300 m.n.m.), při kterém si manažeři vyzkouší vedení skupiny v reálném terénu a za reálných přírodních podmínek.

V pobytu v horách vidíme paralelu s pracovním životem manažera v tom, že stejně jako při putování nese zodpovědnost za dosažení cíle, za kvalitu postupu celé skupiny, musí se rozhodovat v proměnlivých okolnostech (počasí, terén, potřeby a kondice podřízených), dobře se orientovat v terénu, využívat zdroje (jídlo, voda), pracovat s motivací lidí a vyhodnocovat riziko.

Při putování se budou manažeři střídat ve vedení skupiny a ponesou tak zodpovědnost za její postup. Součástí bude pravidelná zpětná vazba zaměřená na leadership.

Pobyt v přírodě přirozeně posiluje odolnost člověka vůči nepohodlí a posouvá hranice komfortní zóny směrem k odolné vůdčí osobnosti.

 

Projekt je sestaven ze tří částí

Přípravný den ve firmě
Cílem tohoto dne je informovat a motivovat manažery k účasti.
Úvodní motivace. Představení záměru projektu, trasy a nutného vybavení. Představení kompetenčního modelu horského leadera a hledání paralel s manažerskou pozicí. Mapování obav a očekávání. Seznámení s kazuistikami náročných situací v horách a nastavení pravidlech bezpečnosti. Závěrečná motivace.

Expedice
Cílem je prověřit úroveň vůdčích dovedností manažerů a pojmenovat individuální styl vedení každého z nich.
Putování skupiny manažerů se dvěma zkušenými lektory. Kromě nezbytných činností jako je vaření jídla a stavění stanů je putování doplněno o pravidelné programové bloky. Programové bloky – Ranní kruh, Zrcadlení s využitím zpětné vazby, práce s kompetenčním modelem leadershipu, krátké týmové úkoly v terénu, diskusní úkoly, večerní Tříbení, Okénko řízení rizika, apod. Putování v přírodě přináší neplánované situace po trénink situačního vedení.

Evaluační den ve firmě
Cílem je posílit přenos zkušeností z putování do pracovního prostředí.
Úvodní zhodnocení expedice. Reflexe vůdčích stylů jednotlivých manažerů a pojmenování aktuálních slabin. Individuální plány dalšího rozvoje.

 

Putování v horách posílí soudržnost skupiny a prohloubí vzájemnou důvěru, komunikace je otevřená a konstruktivní. Programové bloky prohlubují téma leadershipu a dávají na něj nahlížet z různých úhlů pohledu. Lektoři zajišťují hladkost průběhu ve dvou oblastech – fungování skupiny a průběh samotné expedice.

 

Kontinuální vstupy přímo ve firmě

Vzdělávací vstupy (supervize a krátká školení) přímo ve vaší firmě jsou pohodlnou a efektivní cestou
jak řešit aktuální situaci ve vašem týmu. Nabízíme vám pohled zvenčí a zkušenosti s manažerskými dovednostmi.

Konkrétní příklad jak kontinuální vstupy vypadají v praxi

Poptávka klienta

V naší firmě máme potíže s konflikty při poradách, které probíhají jednou týdně. Často se stává, že se komunikace dostane do patové situace a nic nedomluvíme. V managementu je několik výrazných osobností, které nerady ustupují ze svých názorů, a zároveň jsou pro nás nenahraditelnými odborníky ve své oblasti. Prošli jsme všichni školením efektivní komunikace, to na chvíli pomohlo, ale brzy se vše vrátilo do starých kolejí.

Nabídka Signum

Nabízíme koncept kontinuální práce s managementem přímo ve vaší firmě, přímo při vašich poradách. Cílem bude stabilizovat komunikaci na takovou úroveň, aby byla dlouhodobě nekonfliktní.

Cílem je naučit klienty zvládat konfliktní komunikaci samostatně a vědomě. Indikátorem úspěchu bude reálně pozorovatelná snižující se míra konfliktů při poradách.

Zkušený lektor odvede úvodní kurz o délce 4 hod a pak bude pravidelně provádět supervizi - navštěvovat vaše porady a poskytovat zpětnou vazbu. Na konci každé porady bude mít 60 min školícího času pro nastavení konstruktivní komunikace. Na závěr povede krátký uzavírací setkání. Konkrétní počet vstupů se odvíjí od aktuální situace a potřeb klienta.

 

Jak bude lektor pracovat

Lektor se pokaždé zaměří na tři základní aspekty komunikace – reálné komunikační procesy na dané poradě, modely nekonfliktní komunikace, mezilidské vztahy. Podle průběhu dané porady okamžitě vyhodnotí, který ze tří aspektů posílí a dá mu větší prostor. V rámci celkového času dvou měsíců bude se všemi třemi aspekty pracovat vyváženě.

REÁLNÉ KOMUNIKAČNÍ PROCESY NA DANÉ PORADĚ
Každá porada bude mít trochu jiný průběh a jinou dynamiku. Lektor má status supervizora, který s odstupem dokáže odhalit příčinu komunikačních potíží. Nabídne své pozorování a pomocí koučovacích otázek přivede skupinu k dohodě o pravidlech komunikace. Při následujících setkáních bude vyzývat k revizi těchto pravidel a bude motivovat k jejich dodržování.

MODELY NEKONFLIKTNÍ KOMUNIKACE
Často se stává, že neumíme komunikační obtíže řešit, protože o nich neumíme mluvit s odstupem. Konflikt nás pohltí a zaplaví emocemi. Pro to, abychom dokázali udržet nad situací nadhled, slouží jednoduché komunikační modely, které lektor představí a prováže je s tím, co se odehrává na dané poradě. Modely budou vizuálně zpracovány do jednoduchých posterů, které budou klientům stále na očích i při dalších poradách jako podpora.

MEZILIDSKÉ VZTAHY
Komunikace je postavená na osobnostech komunikujících. Rozdílnost názorů a postojů bývá nejčastější příčinou konfliktů. Někdy pomůže uvědomění, že všichni chceme stejnou věc, jen se na ni díváme z jiného úhlu pohledu. Nebo že potřebujeme informace dostávat a sdělovat jinak, než ten druhý. V oblasti mezilidských vztahů poskytne lektor podporu pro respektování různých osobností a naučí klienty regulovat sdělení tak, aby nedocházelo ke konfliktům.

Podpůrné vychytávky

OSOBNÍ PŘÍBĚHY
Nebojíme se sdílet naše životní zkušenosti, které souvisejí s probíraným tématem. Podpoříme partnerskou atmosféru krátkými osobními příběhy, a pokud je to ku prospěchu věci, podělíme se také o naše chyby.

FILMOVÉ UKÁZKY
Rádi pracujeme s ukázkami z filmů. Ukazujeme na nich různé komunikační přístupy a situace. Je to zábavné i poučné zároveň.

DENÍKY
Při dlouhodobější práci s klienty používáme interaktivní deníky, které obsahem doslova rostou před očima. Na každém setkání do nich vkládáme listy teorie, kreativní listy, situační citáty, individuální výstupy, fotografie, apod.

DOMÁCÍ ÚKOLY
Jsou nezbytnou součástí kontinuálního rozvoje klientů. Jsou jednoduché a hravé a citlivě zasahují i do osobního života. (např.: Zjistěte a napište si do deníku, které dvě věty, které říkáte, nejvíce vytáčejí vašeho partnera.) Věříme, že v propojení pracovního a osobního života tkví dlouhodobě udržitelný rozvoj osobnosti.

HANDOUTY
Podporují pochopení školených modelů a principů. Jsou jednoduché a funkční, žádné zbytečné složitosti.

DÁRKY
Rozdáváme také obyčejnou radost. Vždy se snažíme vymyslet předmět, který u klientů vyvolá vzpomínku na společné setkávání a podpoří tak paměťovou stopu.

Lektor kurzu Komunikační procesy Modelové situace


„Spolupráci s agenturou Signum bych doporučila komukoliv.
Připravený teambuildingový program na míru byl skvěle strávený čas, který nám dal možnost
poznat kolegy při mimopracovních aktivitách a utvrdit se v tom, že jako kolektiv máme na čem stavět."

Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele, Krajský úřad Pradubického kraje

 

Pomůžeme vám

 • Najít a podpořit řešení aktuálních problémů / výzev
 • Motivovat tým k aktivnímu přístupu a zodpovědnosti,
  k pochopení a přijetí změn ve firmě
 • Rozvíjet konkrétní dovednosti zaměstnanců
 • Podpořit přijetí firemních hodnot
 • Vyladit komunikaci
 • Využít přednosti týmu a aktivně pracovat s limity

Jak se domluvíme

 • Pošlete poptávku - přijedeme k vám do firmy zjistit kontext a požadované výstupy, nebo si zavoláme
 • Zpracujeme nabídku
 • Domluvíme případné úpravy a zacílení konkrétních aktivit
 • Na akci s vámi průběžné budeme hodnotit naplňování cílů
 • Po akci vše vyhodnotíme, připravíme zpětnou vazbu a pošleme fotky

Chci poslat nezávaznou poptávku

Kdo se o vás postará

MgA. Jana Haková
 

MgA. Jana Haková

Tel.: +420 608 765 380
ema
il:jana.hakova@agentura-signum.cz

 

30