Kontinuální vstupy přímo ve firmě

Kontinuální vstupy přímo ve firmě Kontinuální vstupy přímo ve firmě Výstupy kurzu Vzdělávací bloky 


Pravidelná supervize a školení. Zvýšený vzdělávací efekt. Přímo u vás ve firmě.

Konkrétní příklad jak kontinuální vstupy vypadají v praxi

Poptávka klienta

V naší firmě máme potíže s konflikty při poradách, které probíhají jednou týdně. Často se stává, že se komunikace dostane do patové situace a nic nedomluvíme. V managementu je několik výrazných osobností, které nerady ustupují ze svých názorů, a zároveň jsou pro nás nenahraditelnými odborníky ve své oblasti. Prošli jsme všichni školením efektivní komunikace, to na chvíli pomohlo, ale brzy se vše vrátilo do starých kolejí.

Nabídka Signum

Nabízíme koncept kontinuální práce s managementem přímo ve vaší firmě, přímo při vašich poradách. Cílem bude stabilizovat komunikaci na takovou úroveň, aby byla dlouhodobě nekonfliktní.

Cílem je naučit klienty zvládat konfliktní komunikaci samostatně a vědomě. Indikátorem úspěchu bude reálně pozorovatelná snižující se míra konfliktů při poradách.

Zkušený lektor odvede úvodní kurz o délce 4 hod a pak bude pravidelně provádět supervizi - navštěvovat vaše porady a poskytovat zpětnou vazbu. Na konci každé porady bude mít 60 min školícího času pro nastavení konstruktivní komunikace. Na závěr povede krátký uzavírací setkání. Konkrétní počet vstupů se odvíjí od aktuální situace a potřeb klienta.

Lektor kurzu

Jak bude lektor pracovat

Lektor se pokaždé zaměří na tři základní aspekty komunikace – reálné komunikační procesy na dané poradě, modely nekonfliktní komunikace, mezilidské vztahy. Podle průběhu dané porady okamžitě vyhodnotí, který ze tří aspektů posílí a dá mu větší prostor. V rámci celkového času dvou měsíců bude se všemi třemi aspekty pracovat vyváženě.

REÁLNÉ KOMUNIKAČNÍ PROCESY NA DANÉ PORADĚ
Každá porada bude mít trochu jiný průběh a jinou dynamiku. Lektor má status supervizora, který s odstupem dokáže odhalit příčinu komunikačních potíží. Nabídne své pozorování a pomocí koučovacích otázek přivede skupinu k dohodě o pravidlech komunikace. Při následujících setkáních bude vyzývat k revizi těchto pravidel a bude motivovat k jejich dodržování.

MODELY NEKONFLIKTNÍ KOMUNIKACE
Často se stává, že neumíme komunikační obtíže řešit, protože o nich neumíme mluvit s odstupem. Konflikt nás pohltí a zaplaví emocemi. Pro to, abychom dokázali udržet nad situací nadhled, slouží jednoduché komunikační modely, které lektor představí a prováže je s tím, co se odehrává na dané poradě. Modely budou vizuálně zpracovány do jednoduchých posterů, které budou klientům stále na očích i při dalších poradách jako podpora.

MEZILIDSKÉ VZTAHY
Komunikace je postavená na osobnostech komunikujících. Rozdílnost názorů a postojů bývá nejčastější příčinou konfliktů. Někdy pomůže uvědomění, že všichni chceme stejnou věc, jen se na ni díváme z jiného úhlu pohledu. Nebo že potřebujeme informace dostávat a sdělovat jinak, než ten druhý. V oblasti mezilidských vztahů poskytne lektor podporu pro respektování různých osobností a naučí klienty regulovat sdělení tak, aby nedocházelo ke konfliktům.

Podpůrné vychytávky

OSOBNÍ PŘÍBĚHY
Nebojíme se sdílet naše životní zkušenosti, které souvisejí s probíraným tématem. Podpoříme partnerskou atmosféru krátkými osobními příběhy, a pokud je to ku prospěchu věci, podělíme se také o naše chyby.

FILMOVÉ UKÁZKY
Rádi pracujeme s ukázkami z filmů. Ukazujeme na nich různé komunikační přístupy a situace. Je to zábavné i poučné zároveň.

DENÍKY
Při dlouhodobější práci s klienty používáme interaktivní deníky, které obsahem doslova rostou před očima. Na každém setkání do nich vkládáme listy teorie, kreativní listy, situační citáty, individuální výstupy, fotografie, apod.

DOMÁCÍ ÚKOLY
Jsou nezbytnou součástí kontinuálního rozvoje klientů. Jsou jednoduché a hravé a citlivě zasahují i do osobního života. (např.: Zjistěte a napište si do deníku, které dvě věty, které říkáte, nejvíce vytáčejí vašeho partnera.) Věříme, že v propojení pracovního a osobního života tkví dlouhodobě udržitelný rozvoj osobnosti.

HANDOUTY
Podporují pochopení školených modelů a principů. Jsou jednoduché a funkční, žádné zbytečné složitosti.

DÁRKY
Rozdáváme také obyčejnou radost. Vždy se snažíme vymyslet předmět, který u klientů vyvolá vzpomínku na společné setkávání a podpoří tak paměťovou stopu.

 
 
„Spolupráci s agenturou Signum bych doporučila komukoliv.
Připravený teambuildingový program na míru byl skvěle strávený čas, který nám dal možnost
poznat kolegy při mimopracovních aktivitách a utvrdit se v tom, že jako kolektiv máme na čem stavět."

Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele, Krajský úřad Pradubického kraje

 

Pomůžeme vám

 • Najít a podpořit řešení aktuálních problémů / výzev
 • Motivovat tým k aktivnímu přístupu a zodpovědnosti,
  k pochopení a přijetí změn ve firmě
 • Rozvíjet konkrétní dovednosti zaměstnanců
 • Podpořit přijetí firemních hodnot
 • Vyladit komunikaci
 • Využít přednosti týmu a aktivně pracovat s limity

Jak se domluvíme

 • Pošlete poptávku - přijedeme k vám do firmy zjistit kontext a požadované výstupy, nebo si zavoláme
 • Zpracujeme nabídku
 • Domluvíme případné úpravy a zacílení konkrétních aktivit
 • Na akci s vámi průběžné budeme hodnotit naplňování cílů
 • Po akci vše vyhodnotíme, připravíme zpětnou vazbu a pošleme fotky

Chci poslat nezávaznou poptávku

Kdo se o vás postará

MgA. Jana Haková

MgA. Jana Haková

Tel.: +420 608 765 380
ema
il:jana.hakova@agentura-signum.cz

 

30